הקונסרבטוריון - קונצרט תלמידים מס' 12 (תש"פ)

Monday, 3 February 2020, 19:00
Add to Calendar
אולם נבון, קונסרבטוריון האקדמיה, גבעת רם
Participants: 

ליווי בפסנתר: נטלי רוטנברג, בלה קנטי, מיכאל זרצקל

Program: 

1. פ.קוורן         "חיפוש כוכבים"                        נוגה רוזן                       פסנתר  ש.זמל

   י.ברהמס        שיר ערש

2. ב.ברטוק       קטע מתוך  "לילדים"                  תמר  ייבין                     פסנתר  ש.זמל

    ד.קבלבסקי   ליצנים

3. י.ס.באך        אלמנד מתוך סויטה בסול מז'ור  נוהה קורט                   ויולה     ב.קנטי

4.א.אלגר          "Salut d'amore"                    חליל  מונאייר               כינור     ב.קנטי

5.פיוקו             אלגרו                                   הודיה מורגנשטרן           כינור     ב.קנטי

6. פדלי             "הלב שלי"                            טלי רייחל                      שירה    ח.דיגילוב

   פולסן             פרק מתוך רקוויאם

7. ז'.מסנה        "הרהורים" מתוך   "תאיס"         אירן  קורט                    כינור     ר.קנטי

8.נ.פגניני          קנטבילה                                  ג'אברה קורט                כינור     ר.קנטי

9. י.ס.באך        שקון                                        איוון עבד אל מאלך        כינור     ר.קנטי

10.פ.בן חיים    קנצונטה                                   עדי הרוש                      פסנתר  א.קלוורסקי

    ל.ו.בטהובן    קונצ'רטו מס' 2,פרק I

Add This: