הקונסרבטוריון - קונצרט תלמידים מס' 1 (תש"פ)

Monday, 4 November 2019, 19:00
Add to Calendar
אולם נבון, קונסרבטוריון האקדמיה, גבעת רם
Program: 

1.  י.ס.באך       קורנט מתוך סויטה                    נוהה קורט                    ויולה     ב.קנטי

                        בדו מז'ור

2. י.ס.באך        ג'יג מתוך פרטיטה                     ליילה אבסי                   כינור     ב.קנטי

                        במי מז'ור

3.  י.ס.באך       אלמנד מתוך פרטיטה                איירין קורט                   כינור     ר.קנטי

                        ברה מינור

4.  י.היידן         סונטה  בפה מז'ור, 3 פרקים      נוייה נועם                     פסנתר  י.קוסוב

5. י.ס.באך        אלמנד וקורנט                           מיכאל גסנוב                 ויולה     א.פוזין

6. י.ס.באך        אלמנד וקורנט מתוך פרטיטה     אליסה פלקוביץ'             כינור     א.פוזין

                        ברה מינור

7. י.ליף             כינור סולו                                  איוון  עבד אל מאלק       כינור     ר.קנטי

Add This: