הקונסרבטוריון - קונצרט תלמידים מס' 17 (תשע"ט)

Monday, 25 March 2019, 19:00
Add to Calendar
אולם נבון, קונסרבטוריון האקדמיה, גבעת רם
Participants: 

תלמידי הקונסרבטוריון

מלווים בפסנתר: אינה דודקוב    

Program: 

1. ג.פ.טלמן       גבוט                             מוריה פסטרסקי            פסנתר  א.יאמפולסקי

   פ.צ'ייקובסקי  שיר  צרפתי

2. ל.ו.בטהובן    סונטה  "פתטיק",          אנבל גולוד                    פסנתר  א.קלוורסקי

                        פרק  III

3. ג.קסאדו        "זכרונות"                      נעה בראון                     צ'לו       ק.פאור

4. סינדיג           "אביב"                         שמחה  לובקו                פסנתר  ס.גרינשטיין

5. ל.ו.בטהובן    סונטה  מס' 14              נתן לסט                        פסנתר מ.סולודובניק

6. ל.ו.בטהובן    סונטה מס' 27               מריאנה  טיקיץ'             פסנתר  ס.גרינשטיין

7. פ.שופן          בלדה  מס' 4                 דני דבורקין                   פסנתר  ס.גרינשטיין

 

Add This: